Hyvinvoinnin ja osallistumisen tukeminen

Maggie Johnson

Suomenkielinen oheismateriaali

Copy of Esipuhe 2018.pdf
Copy of Ylläpitävät tekijät.pdf

Tästä lehtisestä kannattaa tarkistaa, onko lapsen arjessa asioita, jotka saattaisivat ylläpitää lapsen puhumattomuutta?  

Näiden listojen avulla voi tarkistaa, toimitaanko kotona ja koulussa siten, että lapsen hyvinvoinnille ja puhumisen helpottamiselle olisi hyvät edellytykset.  

Copy of TARKISTUSLISTA KOTIIN.pdf
Copy of TARKISTUSLISTA KOULUUN.pdf
Copy of SMRM2p Kuinka puhua lapselle puhumisen pelosta.pdf

Lue, kuinka voit puhua lapselle hänen puhumisen vaikeudestaan niin, että hän kokee tulevansa ymmärretyksi ja hänen olonsa helpottuu.  

Copy of Rohkeasti puhumaan.pdf

Tämän lehtisen ohjeet kannattaa huomioida heti päiväkodissa, jos lapsi on siellä puhumaton tai vähäpuheinen. 

Copy of Kuinka tukea valikoivasti puhumatonta lasta.pdf

Nämä ohjeet auttavat miettimään, miten vanhempana voisi tukea lasta arjen tilanteissa.

Copy of SMRM2p Vastaanko lapseni puolesta.pdf

Kun sukulainen, tuttava, opettaja tai vieras ihminen kysyy lapselta jotakin, eikä lapsi pysty vastaamaan, vastaa vanhempi usein lapsen puolesta lapsen oloa helpottaakseen. Tässä lehtisessä kerrotaan, kuinka voit olla vastaamatta lapsen puolesta ja silti auttaa häntä hankalissa tilanteissa.  

Copy of Hyvän ympäristön luominen kotona ja koulussa.pdf

Lapsen oloa voidaan helpottaa monin tavoin sekä kotona että päiväkodissa tai koulussa, "Hyvän ympäristön luominen kotona ja koulussa" lehtisestä löydät käytännön vinkkejä arkeen.  

Copy of SMRM2p KUN SANAT EIVÄT VAIN TULE.pdf

Tämä lehtinen on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, joilla on tilannekohtaista puhumisen vaikeutta.