Puhumisen helpottaminen

Maggie Johnson

Suomenkielinen oheismateriaali

Copy of 1. Vuorovaikutuksen ja työskentelyn kehitysvaiheita.pdf
Copy of 2. Vapaamuotoisia tapoja edetä kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa vaihe vaiheelta.pdf
Copy of 6. SIIRTYMÄVAIHEIDEN JA MUUTOSTEN SUUNNITTELU.pdf
Copy of 5. YLEISTÄMISEN SUUNNITTELU.pdf
Copy of 4. Esimerkkejä pienten askelten tavoitteista koulussa.pdf
3. Puhumista helpottavat erityismenetelmät.pdf
Copy of SMRM2p Uudelle ihmiselle puhuminen asteittain altistaen.pdf
Copy of SMRM2p Puheen yleistäminen luokkahuoneeseen.pdf
Copy of SMRM2p Itseluottamus ja omatoimisuus sosiaalisissa tilanteissa.pdf