Kysymyksiä ja vastauksia

Voiko lapsellani olla tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli VALIKOIVA PUHUMATTOMUUS?


Miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko lapsesi puhumaton tietyissä tilanteissa tai tiettyjen henkilöiden seurassa, vaikka hänen odotetaan puhuvan?

  • Puhuuko hän tiettyjen ihmisen kanssa vain hyvin hiljaa tai yksittäisin sanoin?

  • Onko hänen joskus vaikea vastata edes ilmein tai elein, nyökkäämällä tai pudistamalla päätään?

  • Vaikuttaako hän sinusta tietyissä tilanteissa jähmeältä, hitaasti liikkuvalta?

  • Vaikuttaako hän tietyissä tilanteissa ilmeettömältä?

  • Onko hänen sitä vaikeampi puhua, mitä enemmän häntä pyydetään tai vaaditaan puhumaan?

  • Välttääkö hän tietyissä tilanteissa katsekontaktia, kun hänelle puhutaan?

  • Onko hänen tietyissä tilanteissa vaikea myös nauraa, yskiä, rykiä, aivastaa tai tuottaa muita ääniä?

  • Pyrkiikö hän välttämään tilanteita, joissa hänen pitäisi puhua?

  • Puhuuko hän hyvin eri tavoin eri tilanteissa (esim. puhelias kotona, hiljainen tai puhumaton päiväkodissa/koulussa/kyläillessä)?

(Lähde: FSSM Frankfurtilainen kysely valikoivasta puhumattomuudesta)


Jos vastasit ainakin kuuteen kohtaan “Kyllä”, on hyvin mahdollista, että lapsella on tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus.