Kelan vammaistuki

Voiko lapseni saada Kelan vammaistukea?


Kela myöntää 0-15 vuotiaille lapsille vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Tuen tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa suhteessa ikätovereihin ja sen tulee kestää vähintään 6 kuukautta. Kela ei myönnä tukea diagnoosin mukaan, vaan sillä perusteella, kuinka paljon haittaa sairaus perheelle aiheuttaa.


Hakemukseen kannattaa kirjata kaikki tuki, jota lapsi tarvitsee päivittäisessä elämässään, sekä kaikki hankalat asiat, joita lapsi päivittäin kohtaa. Hakemukseen kannattaa kirjata mahdollisimman tarkasti lapsen haasteet ja kaikki se ylimääräinen työ, jonka vanhempi joutuu hänen eteensä tekemään verrattuna muihin samanikäisiin lapsiin. Koska vammaistukihakemukseen kirjoitetaan kaikki lapseen liittyvät haasteet vaikeuksia korostaen, ei hakemusta kannata näyttää lapselle. Lapsi ja nuori, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus tarvitsee kasvuunsa erityisen paljon positiivista kannustusta, eikä puhumattommuden aiheuttamasta kuormituksesta kannata puhua lapsen tai nuoren kuullen.

Alla esimerkkejä siitä, millaisia asioita voit kirjoittaa hakemukseen:

  • lapsi/nuori tarvitsee aikuista tulkiksi ja tueksi mm. koulussa, kavereiden kanssa, harrastuksissa, matkustamisessa ja monenlaisissa asioiden hoitamisessa

  • Vanhempi joutuu pitämään tavallista tiiviimmin yhteyttä päiväkotiin ja kouluun (esimerkiksi uusien hoitajien ja opettajien perehdyttäminen lapsen haasteisiin)

  • Vanhempi kuljettaa sekä osallistuu usein lapsen terapia- ja lääkärikäynneille ja näihin käynteihin liittyy usein poissaoloja työstä, mikä voi aiheuttaa tulonmenetyksiä.

  • Vanhemman täytyy avustaa keskimääräistä enemmän kouluun liittyvissä kotitehtävissä, kotitehtävien äänittämisessä ja esitelmien kuvaamisessa.

  • Lapsen tarvitsemien apuvälineiden kustannukset kannattaa mainita (esimerkiksi tietokone, puhelin sekä muut apuvälineet kommunikoinnin tueksi)

  • Lapsen puhumattomuus purkautuu usein kotona, esimerkiksi aggressiivisuutena, joka voi kuormittaa vanhempia ja sisaruksia.

  • Lapsen oireet kuormittavat vanhemman jaksamista. Vanhempi voi käydä esimerkiksi omassa psykoterapiassa lapsen oireilusta johtuen tai vanhempi voi tuntea muuten olonsa kuormittuneeksi.