Tunnistaminen

Maggie Johnson

Suomenkielinen oheismateriaali


Copy of SMRM2p Hiljainen vai valikoivasti puhumaton lapsi.pdf

Ehkä lapsi on vain hiljainen? Jotkut lapset seuraavat mieluiten sivusta muiden tekemisiä ja toisten keskustellessa pääosin kuuntelevat. Lapsi, jolla on valikoiva puhumattomuus, usein haluaisi osallistua ja hänellä voi olla paljon sanottavaa. mutta sanat eivät vain tule. Lue tästä lehtisestä, miten erottaa nämä toisistaan.  

Copy of Valikoivan puhumattomuuden diagnosointi.pdf

Lapsen puhumattomuuden taustalla voi olla useita syitä, ja yksittäisenkin lapsen kohdalla useita. Tämä lehtinen auttaa sinua arvioimaan, voisiko olla kyseessä valikoiva puhumattomuus.