Vertaistukea

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Yhdistyksemme yhtenä tehtävänä on jakaa ja antaa vertaistukea perheille, joissa on lapsi tai nuori, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus.

Olemme järjestäneet mm. vertaisryhmiä vanhemmille, joiden lapsilla tai nuorilla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus.